Αρχική Μεταπάλπ Η επίπληξη και η εποπτεία

Η επίπληξη και η εποπτεία

Η παρούσα εξιστόρηση βασίζεται σε περιστατικά που διαδραματίστηκαν σε μια από τις προσφυγικές συνοικίες της αθηναϊκής μητρόπολης, περισσότερα από τριάντα χρόνια πριν, στα τέλη της προτελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα. Εντούτοις, οποιαδήποτε ενδεχόμενη ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα και πραγματικά περιστατικά, ας θεωρηθεί συμπτωματική…