Όροι και προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα rednnoir.gr. Η εν λόγω ιστοσελίδα ανήκει στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής Ωφέλειας COPOW, η οποία εδρεύει στην Αθήνα με ΑΦΜ 996859419 και ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών (εφεξής COPOW). Μη διστάσετε να πλοηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας και να κάνετε απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών μας. Ωστόσο θα πρέπει να έχετε πάντα κατά νου ότι με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση των υπηρεσιών της, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι αποτελούν σύμβαση μεταξύ υμών και της COPOW. Παράλληλα, η πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies», καθώς και την «Εμπορική Πολιτική – Πολιτική Επιστροφών», οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης. Μόλις λοιπόν αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και δεσμεύεστε από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Χρήσης cookies και την Εμπορική Πολιτική – Πολιτική Επιστροφών. Εάν δεν συμφωνείτε με κάτι από τα παραπάνω, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Παρακαλείσθε επίσης να σημειώσετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους εν λόγω Όρους Χρήσης και να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας οποτεδήποτε. Η COPOW θα αναρτά σε εμφανή σημείο της ιστοσελίδας της τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις. Ωστόσο παραμένετε υπεύθυνος/η για την αναθεώρηση τέτοιων τροποποιήσεων και σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο για ενδεχόμενες αλλαγές. Αν δεν εγκρίνετε τους νέους όρους χρήσης, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας και να παύσετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Σεβόμαστε ιδιαίτερα την πνευματική ιδιοκτησία κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ενημερώνουμε τους χρήστες ότι μέρος του αναρτημένου υλικού συλλέχθηκε από τον παγκόσμιο ιστό ή/και δημόσια προσβάσιμες πηγές για να αποτελέσει αναγνωστικό ή οπτικό ερέθισμα των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε το εν λόγω υλικό εμπίπτει στον δημόσιο χώρο (public domain) και δεν υπόκειται πλέον στο πεδίο προστασίας των εθνικών, ενωσιακών ή διεθνών κανόνων για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση δεν παρουσιάζεται ως δικό μας, εκτός αν κάτι τέτοιο σημειώνεται ειδικά. Παρότι το εν λόγω περιεχόμενο φέρεται να ανήκει στον δημόσιο χώρο (public domain), έγιναν προσπάθειες για τον εντοπισμό της προέλευσης κάθε παρουσιαζόμενου έργου. Σε περίπτωση που εντοπιστεί σφάλμα ως προς τις προϋποθέσεις αδειοδότησης ή την προέλευση αυτού κάτι τέτοιο είναι παντελώς ακούσιο και το υλικό θα καταργηθεί αμέσως εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον αποδεδειγμένα νόμιμο δικαιούχο του αντίστοιχου περιουσιακού ή ηθικού δικαιώματος. Σε κάποια τέτοια περίπτωση παρακαλούμε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: www.rednnoir.gr

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, υλικοί φορείς και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εκδοτικών οίκων, ή των νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων χωρίς αυτό να αποκλείει ότι ένας από αυτούς τους δικαιούχους είναι και η COPOW.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων, εκτός δηλαδή των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, οι οποίες ρητά υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα μας, (πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή έργα που εμπίπτουν στον δημόσιο χώρο), όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού του, των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, άρθρων, τίτλων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, βάσεων δεδομένων, του λογισμικού, των οπτικοακουστικών έργων (multimedia), του domain name, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, της COPOW, η οποία είναι ο απόλυτος και αποκλειστικός δικαιούχος του συνόλου των αντίστοιχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το εν λόγω, δε, υλικό προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Με την περιήγηση σας, λοιπόν, στον ιστότοπό μας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και ιδιωτικής χρήσης του περιεχομένου (συνολικά ή εν μέρει) της ιστοσελίδας μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν σας χορηγείται οιοδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης ή επέμβασης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων μέσω αυτής προϊόντων ή υπηρεσιών [είτε πρόκειται για περιεχόμενο που ανήκει κατ΄ αποκλειστικότητα στην COPOW είτε σε τρίτους]. Ως εκ τούτου ρητά απαγορεύονται ενδεικτικά οι παρακάτω πράξεις ως προς το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκουν τα οικεία δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, δανεισμός, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων κ.λπ.

Συμπεριφορά Χρηστών και Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλή, ενθάρρυνση, πρόταση, ή οδηγίες προς τους χρήστες προκειμένου να ενεργούν ή να παραλείπουν συγκεκριμένες πράξεις. Ο καθορισμός της συμπεριφοράς του κάθε χρήστη/επισκέπτη παραμένει στην αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και στην αποκλειστική σφαίρα επιρροής του. Ως εκ τούτου η COPOW, οι αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και εν γένει οι προστηθέντες αυτής απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του εκάστοτε επισκέπτη της ιστοσελίδας ή/και χρήστη των υπηρεσιών της.

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών της οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή) και να μην χρησιμοποιεί παράνομα ή καταχρηστικά τον παρόντα ιστοστόπο, το περιεχόμενό του καθώς και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσα από αυτόν.

Σε συγκεριμένα σημεία του ιστοτόπου μας σας δίνεται η δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εγγυάστε ότι δεν θα αναρτάτε περιεχόμενο το οποίο:

α) είναι ρατσιστικό ή συκοφαντικό ή εν γένει προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων,

β) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (όπως λ.χ. την διανοητική ιδιοκτησία τρίτων προσώπων),

γ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

δ) επεμβαίνει ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβάλλει την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

ε) Είναι παραπλανητικό και έχει ως σκοπό να ζημιώσει τη φήμη της COPOW ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της COPOW

στ) Είναι παράνομο ή ενθαρρύνει παράνομο περιεχόμενο.

ζ) Παραπέμπει σε παράνομες ιστοσελίδες.

Η COPOW διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την κρίση της και να απαγορεύσει τη χρήση του ιστοτόπου για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περαιτέρω, δεν έχετε το δικαίωμα:

  1. Να εγκαταστήσετε ή να διαθέσετε ή να προωθήσετε οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητου περιεχομένου.
  2. Να εγκαταστήσετε ή/και να διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή έχουν σκοπό ή δύνανται να υποκλέψουν στοιχεία ή εν γένει δεδομένα (προσωπικά ή μη) των χρηστών της ιστοσελίδας.
  3. Να συλλέγετε ή να αποθηκεύετε δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.
  4. Να παρακάμπτετε τεχνολογικά, μέτρα ή φίλτρα και την τεχνολογία που εφαρμόζει η COPOW Να χρησιμοποιείτε τεχνολογία ή μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή βλάβη στα συμφέροντα των χρηστών της ιστοσελίδας ή παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης ευθύνεται για κάθε βλάβη που προκαλείται στην COPOW από την παράνομη ή καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου της, των υπηρεσιών της και των προϊόντων που προσφέρονται μέσω αυτής. Η COPOW σε τέτοιες περιπτώσεις διατηρεί αξίωση αποζημίωσης έναντι κάθε χρήστη που παραβαίνει τις εν λόγω απαγορεύσεις, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να απογορεύσει την χρήση των υπηρεσιών της καθώς και να λάβει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο προς αποτροπή, παύση, παράλειψη και αποκατάσταση της προσβολής και της εν γένει ζημίας (περιουσιακής ή άλλης) της ίδιας ή τρίτων. Αντίστοιχα σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την COPOW για κάθε τυχόν (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή άλλη) ζημία της. Η μη ενάσκηση από την COPOW των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Απαλλαγή ευθύνης της COPOW

Η COPOW καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τον χρήστη, την παροχή των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα τόσο του ιστοτόπου όσο και των προϊόντων που προσφέρονται μέσω αυτού.

Ωστόσο η COPOW δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Η COPOW δεν ευθύνεται, δεν υπέχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης και δεν παρέχει καμία εγγύηση:

(α) για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

(β) για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

(γ) για την ποιότητα των προσφερόμενων μέσω του ιστοτόπου προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν” (as is)

(δ) για το ότι οι λειτουργίες του ιστοτόπου θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και για το ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται η ιστοσελίδα, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές, οι οποίες έχουν τυχόν εγκατασταθεί εν αγνοία της COPOW. Κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία για τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας (όπως λ.χ. τη χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του ιστοτόπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

(ε) για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του χρήστη ή τρίτου οφειλόμενη στην παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμημάτων της ιστοσελίδας, , είτε στην ύπαρξη κάθε είδους λαθών στο περιεχόμενου του ιστοτόπου, είτε στην αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή/και την αδυναμία χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

(στ) για οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου μέρους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ή είναι προσπελάσιμο μέσω αυτής (ενδεικτικά αναφερομένων δυσφημιστικών, προσβλητικών ή παράνομων συμπεριφορών άλλων χρηστών ή τρίτων καθώς και υπερσυνδέσμων ή κακόβουλου λογισμικού)

Υπερσύνδεσμοι σε σελίδες ή περιεχόμενο τρίτων

Είναι πιθανό εντός της ιστοσελίδας μας να υπάρξουν παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τη χρήση συνδέσμων (links/hyperlinks), προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών. Υπογραμμίζουμε ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στον δικτυακό τόπο της COPOW δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την COPOW, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που ενυπάρχουν σε αυτούς. Συνεπώς ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας απαλλάσσει την COPOW και κάθε συνεργάτη, υπάλληλο και εν γένει προστηθέντα αυτής από κάθε τυχόν ευθύνη, συνομολογώντας ταυτόχρονα ότι η COPOW δεν είναι υπεύθυνη για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου των εν λόγω ιστοτόπους τρίτων, ούτε για την ασφάλεια αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αντιστοίχιση ορισμένων προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί εγγύηση ως προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων, ή ως προς την ορθότητα των αντίστοιχων πληροφοριών που περιέχονται στους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων.

Κατά τον ίδιο τρόπο η COPOW δεν εγγυάται και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημιζόμενων στην ιστοσελίδα της τρίτων ή/και υπηρεσιών αυτών. Η COPOW δεν υπέχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλη συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Σε καμία περίπτωση η COPOW δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσο ή εκ τρίτου συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο μίας τέτοιας συναλλαγής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη, δε, για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων, της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της εμπορικής πολιτικής επιστροφών αλλά και της πολιτικής cookies (οι οποίες πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης), αλλά και από την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά. Εάν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, οι εν λόγω διαφορές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Τερματισμός

Η COPOW διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή/και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς αυτό να θεμελιώνει οιαδήποτε ευθύνη της. Περαιτέρω η COPOW, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει, να αρνηθεί ή να καταργήσει την πρόσβαση σε ολόκληρη ή μέρος της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας και να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε ευθύνη.

Διάφορα

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη, δεν θα επηρεάσει την ισχύ των άλλων διατάξεων που θα παραμείνουν σε ισχύ.

Η COPOW μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις της που προκύπτουν από τους εν λόγω όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με μαζί σας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Email [email protected]

Η τελευταία επικαιροποίηση των όρων χρήσης πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2019