Ο Τσελεμεντές εγκλημάτων του κυρίου Καλυβίτη

Ζητήματα Επιστημονικής Αστυνομίας και Ιατροδικαστικής. Ένας πολύτιμος οδηγός για την καταστολή των εγκλημάτων αλλά και την διάπραξη τους.

Καλυβίτης

Μου είχε δοθεί πριν καιρό προς κρίση, ένα κάποιο βιβλίο γραμμένο από έναν κάποιον ανώτερο αστυνομικό και με τον πράγματι πρωτότυπο τίτλο «Η Αστυνομία εις είκοσι οκτώ χιλιάδες παροιμίας». Πιθανό να μην με βοηθάει η μνήμη μου στο αριθμό. Ίσως να είναι τριάντα οκτώ ή σαράντα οκτώ οι χιλιάδες παροιμίες δια των οποίων αναλύεται η αστυνομία και το έργο της. Βέβαιο είναι ότι δεν είναι ανάγκη να τις διαβάσει κανείς όλες για να διασκεδάσει. Και ακόμα βεβαιότερο ότι απαλλάσσεται αυτεπαγγέλτως από κάθε κόπο κριτικής δεδομένου ότι τέτοια συγγράμματα αίρονται υπεράνω και εκτός πάσης κρίσεως. Θα μπορούσε να πει κανείς στους αστυνομικούς: «Δίνετε μας θέματα για αστυνομικές περιπέτειες αλλά προς Θεού μην τα επεξεργάζεστε οι ίδιοι!»

Το βιβλίο του διευθυντή Αστυνομίας Πειραιώς κυρίου Καλυβίτη    

Με αυτές τις προϋποθέσεις πήρα να ξεφυλλίσω το μόλις εκδοθέν βιβλίο του κύριου Ι. Γ. Καλυβίτη που όπως εμφαίνεται από τον τίτλο του πραγματεύεται «Ζητήματα Επιστημονικής Αστυνομίας και Ιατροδικαστικής».

Ομολογώ ότι από τις πρώτες σελίδες οι προκαταλήψεις άρχισαν να υποχωρούν. Το ύφος είναι εντελώς απέριττο, σαφές και σταθμισμένο. Το πλούσιο και συμπυκνωμένο μέσα σε εκατό σελίδες υλικό του βιβλίου αυτού ενδιαφέρει το δίχως άλλο κύκλους πολύ ευρύτερους από εκείνους για τους οποίος γράφτηκε.

Δημοσιογράφοι, λογοτέχνες, μυθιστοριογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς, αστυνομικοί ρεπόρτερ, κοινωνιολόγοι αλλά ακόμα και το μεγάλο αναγνωστικό κοινό βρίσκει στην κάθε σελίδα του βιβλίου αυτού το υλικό που με λίγη φαντασία και άλλη τόση καρδιά θα μπορούσε να γεμίσει ένα ή περισσότερους τόμους μυθιστορήματος.

Ο Διευθυντής Σχολής Αστυνομίας Πόλεων, κύριος Καλυβίτης

Παλιός καθηγητής και διευθυντής της Σχολής Αστυνομίας Πόλεων της Κέρκυρας ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, καταγράφει όχι λιγότερα των 145 εγκλημάτων του τελευταίου αυτού καιρού μέσα σε λίγες γραμμές το καθένα τους. Κάνει ακριβείς παρατηρήσεις και δίνει τις κεντρικές γραμμές της πορείας για την αποκάλυψη και διασαφήνιση τους.  

Λεπτομέρειες επουσιώδεις για τον κάθε ανίδεο φαίνεται να παίζουν έναν σπουδαίο ρόλο για την αποκάλυψη κάποιου εγκλήματος.

Σε ένα κεφάλαιο ο συγγραφέας κύρος Καλυβίτης εξετάζει τις άμεσες αστυνομικές ενέργειες που συνοδεύουν την ανακάλυψη ενός εγκλήματος.      

«Ευρέθη την 13/08/1929  πτώμα ανδρός εν τη οδώ Α και εν Πειραιεί, φέρον διάφορα τραύματα εις την κεφαλήν και το σώμα. Εκ της ιατροδικαστικής εξετάσεως εβαιβεώθη, ότι τα τραύματα προξενήθησαν δια μάχαιρας, ήτις ανευρεθείσα πλησίον του τόπου του εγκλήματος, έφερε τα εξής αρχικά: “Α. Γ. Φ. Παλ. 1909 ατρομ.”

Εν τω τόπω ένθα ευρέθη το πτώμα, ελάχιστη ποσότης αίματος υπήρχεν.

Επιστοποιήθη ότι το πτώμα ανήκεν εις τον ζωέμπορον Δ. Σ. κάτοικον Πειριαώς, οδός Α αριθ. 4.

Εις τα ενδύματα του πτώματος ευρέθη επιστολή περιέχουσα τα εξής:

“Κύριε Δημήτρη, εάν εντός πέντε ημερών δεν αποστείλεις εις την υπ’ αριθμ 2 οικίαν της οδού Α και εις το πρόσωπον που εγνώρισες προσφάτως εν Πάτραις και εν τω ξενοδοχείο Σπλέντιτ δυνατόν να μη ζήσης”

Η επιστολή έφερε την υπογραφή Ατρόμητος και ημερομηνία 6/8/29».

Καλυβίτης

Ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες αστυνομικές ενέργειες;  

Τα επί του μαχαιριού ευρεθέντα αρχικά γράμματα, εμφαίνουν ότι ο δράστης υπήρξε κατάδικος στις φυλακές Παλαμηδίου, γι’ αυτό ενδείκνυται να απευθυνθεί έγγραφο επείγον ή να αποσταλεί αστυνομικός στο Ναύπλιο και στις φυλακές Παλαμηδίου, για να παρατηρήσει στα τηρούμενα εκεί βιβλία των υποδικοκατάδικων μήπως υπό τα στοιχεία Α.Γ. υπήρχε κατάδικος φέρων το παρώνυμο Ατρόμητος και σε καταφατική περίπτωση ποιο το αληθές όνομα του, από πού κατάγεται, πότε αποφυλακίστηκε κτλ.

Επίσης να αποστείλουμε έτερον αστυνομικό κατάλληλο στην Πάτρα για να εξακριβώσουμε στα βιβλία του ξενοδοχείου Σπλέντιτ  αν κατά τους τελευταίους μήνες διέμενε εκεί πρόσωπο φέρον τα αρχικά Α.Γ. και σε καταφατική περίπτωση θα αναζητήσουμε στα αρχεία της Αστυνομίας Πατρών το δελτίο της άφιξης του για να παραλάβουμε τον γραφικό χαρακτήρα ή τη υπογραφή του προς τον γραφικό χαρακτήρα της εν των ενδυμάτων του θύματος ευρεθείσης επιστολής.

Ταυτοχρόνως θα εξετάσουμε όλα τα πρόσωπα που κατοικούν πλησίον του τόπου του εγκλήματος μήπως τυχών άκουσαν θόρυβο ύποπτο, φιλονικία ή συνομίλα ή είδαν ύποπτο πρόσωπο.

Επίσης θα αναζητήσουμε τον αληθή τόπο του εγκλήματος διότι από την ελάχιστη ποσότητα αίματος που βρέθηκε στην οδό, τεκμαίρεται ότι σε άλλο μέρος τραυματίστηκε το θύμα και μεταφέρθηκε προς συσκότιση των πραγμάτων.

Έπειτα θα φωτογραφήσουμε το πτώμα και τον τόπο ευρέσεως αυτού, καταλλήλως. Τόσο στον τόπο του φόνου αν αυτός βρεθεί όσο και στην αυλή. Θα ερευνήσουμε επιμελώς προς ανεύρεση ιχνών και αντικειμένων δυνάμεων να μας βοηθήσουν στην ανακάλυψη του δράστη.    

Τέλος, σχεδιαγράφηση των ανωτέρω τόπων και έκθεση αυτοψίας. Εξέταση των οικείων του θύματος περί των σχέσεων του κλπ και περί του χρηματικού ποσού που έφερε μεθ’ αυτού.  Ενέργεια προανακρίσεως και αποστολή στο Κ.Γ.Ε.Σ λεπτομερούς περιγραφής του τρόπου διαπράξεως του εγκλήματος.»          

Ο Τσελεμεντές των Εγκλημάτων

Τίθεται από τον προσεχτικό αναγνώστη το ζήτημα: Τι θα γίνει εάν και οι εγκληματίες λάβουν γνώση του περιεχομένου του βιβλίου αυτού και συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των οποίων η αντίστροφη όψη είναι ένα είδος τελειοποίησης των εγκληματικών μεθόδων. Όπου για αυτούς, το βιβλίο τούτο θα καταντήσει να είναι ό,τι ο Τσελεμεντές για τις καλές νοικοκυρές.     

Άλλωστε από καταβολής εγκλημάτων και μέχρι της συντέλειας των αυτή θα είναι η μοιραία και αναπότρεπτος εξέλιξη της τεχνικής τους. Το να ενισχύεται δηλαδή η καταδίωξη τους δια της έρευνας και της τελειοποίησης των αστυνομικών μέσων. Να ενισχύεται όμως και η εκτέλεση των εγκληματών ως απόρροια της ενίσχυσης της καταδίωξης τους.  

Μ. Γοργός

8 Φεβρουαρίου 1932

Παρακολουθήστε τα ρεπορτάζ του Μ. Γοργού μέσα από το ηλεκτρονικό περιοδικό του red n’ noir

Βρείτε στο ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο το βιβλίο «Η ληστεία της Πέτρας» όπου ο Καλυβίτης συλλαμβάνει τους αδερφούς Ρετζαίους:

Βρείτε στο ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο το βιβλίο «Καημένε Αθανασόπουλε;

Καμία δημοσίευση για προβολή