Ηλεκτρικός αγγελτήρας: Τα νέα αυτόματα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το σπουδαιότερο από τα μέσα, του οποίου την εφαρμογή μελετά η ελληνική αστυνομία, είναι η εγκατάσταση ηλεκτρικών αγγελτήρων στα πλέον επικίνδυνα σημεία της πόλης.

Ηλεκτρικός αγγελτήρας

Η Αστυνομία των Πόλεων μελετά την εφαρμογή νέων συστημάτων, δια των οποίων θα επιτυγχάνεται η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση των εντεταλμένων με την ασφάλεια της ζωής των πολιτών υπηρεσιών.

Η αυξανόμενη δράση της εγκληματικότητας

Στην σκέψη αυτή οδήγησε την ελληνική αστυνομία η ολοένα αυξανόμενη δράση της εγκληματικότητας. Στις μεγαλουπόλεις ιδίως όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και η άμεσος επέμβαση της αστυνομίας καθιστάτε δύσκολη, είναι πλέον αναγκαία η εφαρμογή «αυτόματων μέσων ασφάλειας ζωής».

Εφόσον λοιπόν τα μέσα του εγκλήματος έχουν αναχθεί σε επιστήμη, πρέπει εκ παραλλήλου και τα μέσα καταδιώξεως του εγκλήματος να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην επιστήμη.

Οι αστυνομίες των προοδευμένων κρατών έχουν εφοδιαστεί προ πολλού με τα μέσα αυτά και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους έχουν αποδειχτεί ευεργετικότατα.

Το σπουδαιότερο από τα μέσα, του οποίου την εφαρμογή μελετά η ελληνική αστυνομία, είναι η εγκατάσταση ηλεκτρικών αγγελτήρων στα πλέον επικίνδυνα σημεία της πόλης. Έτσι η πόλη θα διαιρείται δια του «ακτινοειδούς συστήματος» με κέντρο την διεύθυνση ασφαλείας.

Ταμπλό με τους αριθμούς των αγγελτήρων

Σε κάθε ύποπτο σημείο της πόλης, τοποθετείται ένας ηλεκτρικός αγγελτήρας του οποίου ο αριθμός βρίσκεται στο γενικό ταμπλό του κέντρου στην Διεύθυνση της Ασφάλειας. Ο χειρισμός του ηλεκτρικού αγγελτήρα είναι απλούστατος. Αρκεί να τραβήξει κανείς την χειρολαβή και ευθύς θα έχει ειδοποιηθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στο οποίο υπάρχει το ταμπλό με τους αριθμούς των αγγελτήρων της περιφέρειας του το οποίο συνδέεται με το γενικό ταμπλό που βρίσκεται στην Διεύθυνση της Ασφάλειας.

Ηλεκτρικός αγγελτήρας

Κατά αυτόν τον τρόπο όταν βρεθεί κανένας προ επιθέσεως κακοποιών δεν έχει παρά να κατορθώσει να τραβήξει την χειρολαβή του ηλεκτρικού αγγελτήρα. Μόλις γίνει αυτό, ο αγγελτήρας εκπέμπει φωτεινό σήμα και ταυτοχρόνως ειδοποιείτε η Γενική Ασφάλεια. Ο αξιωματικός υπηρεσίας με την σειρά του με ειδικό πλήκτρο δίνει αμέσως στο αρμόδιο τμήμα την διαταγή εξόδου! Όλα αυτά γίνονται σε διάστημα δευτερολέπτων! Έτσι εντός το πολύ τεσσάρων λεπτών η αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο τόπο απόπειρας του εγκλήματος.

Στο Βερολίνο, στο Παρίσι και την Στουτγάρδη

Το σύστημα αυτό λειτουργεί ήδη μεταξύ άλλων στο Βερολίνο, στο Παρίσι και την Στουτγάρδη με λαμπρά αποτελέσματα.

Ηλεκτρικός αγγελτήρας

Δέον να σημειωθεί ότι κατόπιν αυτοματοποιήσεως των τηλεφώνων, τα έξοδα που απαιτούνται για την λειτουργία των ηλεκτρικών αγγελτήρων είναι ασήμαντα. Έτσι το σύστημα της δια αγγελτήρων ειδοποιήσεως των αστυνομικών τμημάτων γίνεται να εφαρμοστεί και από οποιοδήποτε σπίτι μπορεί να τοποθετήσει ηλεκτρικό αγγελτήρα  αρκεί να χρησιμοποίει τηλέφωνο προκειμένου να «ασφαλιστεί» στο οικείο αστυνομικό τμήμα!

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι με αυτά τα μέσα αυτά θα μπορέσει η ελληνική αστυνομία να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας μεγαλούπολης της έκτασης και της κίνησης της σημερινής Αθήνας.  

         

Μ. Γοργός

Αθήνα

28 Ιανουαρίου 1932

*Παρακολουθήστε τα ρεπορτάζ του Μ. Γοργού μέσα από το ηλεκτρονικό περιοδικό του red n’ noir

Καμία δημοσίευση για προβολή