Αρχική Κατσαπάλπ Οι λήσταρχοι της Ηπείρου

Οι λήσταρχοι της Ηπείρου

Βασικό στοιχείο του «Κατσαπάλπ Γούεστερν» είναι η άντληση και μεταποίηση της πρώτης ύλης των άρθρων, των ρεπορτάζ και των ανταποκρίσεων που περιγράφουν το ληστρικό φαινόμενο κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1920 στην Ελλάδα. Εκτός από την ορεσίβια ληστρική θεματολογία τους και τα βουκολικά τοπία, κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το όριο μεταξύ της δημοσιογραφικής καταγραφής, της καταγραφής προφορικής λαϊκής παράδοσης και του ληστρικού μυθιστορήματος, χάνεται. Χάνεται μαζί με το όριο ανάμεσα στο crime fiction και το crime non fiction. Μεταξύ επιφυλλίδας και πρωίμου new journalism του ελληνικού μεσοπολέμου.

Οι «ληστές της Ηπείρου» είναι βασισμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στις ανταποκρίσεις του συγγραφέα, δημοσιογράφου και πολιτικού Αντώνη Σβώκου για λογαριασμό της εφημερίδας Ελληνική κατά το έτος 1926.

Καμία δημοσίευση για προβολή